top
logo

Praca w ZS 37

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

Certyfikaty

Staże zagraniczne dla uczniów

  prowadzenie.jpgNasza szkoła wygrała grant na projekt Power Vet 2016 Staże zagraniczne
 dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność
 kadry kształcenia zawodowego
”.

  W tym projekcie weźmie udział grupa 8 uczniów z naszej szkoły z obecnych
  drugich i trzecich klas technikum o profilu technik informatyk i teleinformatyk.
  Wyjazd do Średniej Szkoły Teleinformatycznej w Ostrawie przewidziany jest w terminie od 17 do 30 września 2017 r.

W terminie 18.09-22.09.2017 i 25.09-29.09.2017 w godzinach przedpołudniowych odbędą się zajęcia dydaktyczne dla uczniów z Polski w Średniej Szkole Teleinformatyki, przygotowane przez organizację partnerską. Na zajęcia dydaktyczne dziennie przewidzianych jest 6 godzin zegarowych. Na ostaniach zajęciach dnia 29.09.2017 zostanie przeprowadzony egzamin z wiedzy i umiejętności zdobytych podczas tej mobilności.

W godzinach popołudniowych obędą się zajęcia kulturowe, krajoznawcze przygotowane przez instytucję partnerską, na których grupa z Warszawy będzie miała okazję wymienić się spostrzeżeniami i wnioskami z zajęć wcześniejszych z grupą czeską. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w czeskiej szkole, grupy polska i czeska będą˛miały okazję zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie teleinformatyki jak i wymienić się doświadczeniami na tym polu.

W dniach 23.09 i 24.09. 2017 grupa czeska zorganizuje zajęcia turystyczno-krajoznawcze grupie z Warszawy. 30.09.2017 powrót do Warszawy.

Tematyka zajęć w szkole czeskiej:

1. Konfigurowanie interfejsów oraz usług sieciowych: DHCP Client/Server, DNS Server/Relay,
    S-NAT, D-NAT, Firewall

2. Konfiguracja routingu dynamicznego OSPF (LP, LZ, filtrowanie tras, DNS, )
3. Konfiguracja routingu BGP: filtrowanie prefiksów oraz route reflektor RR
4. Bezpieczeństwo sieci: szyfrowanie, architektura PKI (CA, klucze prywatne i publiczne,
    certyfikaty, CSR, CRL)

5. Zagadnienia QoS (kolejkowanie, filtrowanie)
6. Konfigurowanie tuneli Site-to-Site: IPIP,EoIP,PPPoE,PPTP,L2TP,SSTP
7. Programowanie centrali telefonicznej PABX: wyjścia wewnętrzne, translacje ISDN
8. Konfiguracja telefonów VOIP do współpracy z centralą PABX w sieci WAN

Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora projektu pana Piotra Kopki.

Regulamin rekrutacji jest umieszczony poniżej artykułu.

Rekrutacja rozpocznie się z dniem 1 marca 2017 i trwać będzie do dnia 15 marca 2017 r.

Link do strony CV Europass :

https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae

 

Dokumenty związane z projektem dla uczniów:

Informacje o projekcie

Regulamin projektu

Wniosek do złożenia dla technika informatyka

Wniosek do złożenia dla technika teleinformatyka

 


bottom

Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej