top
logo

Praca w ZS 37

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

Certyfikaty

refernet-konkurs.jpgKONKURS NA FILM PROMUJĄCY KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów do udziału w konkursie kreatywnym na film promujący kształcenie zawodowe. Przedmiotem konkursu jest pomysł na promocję kształcenia zawodowego w postaci trzyminutowego filmu stworzonego w dowolnej technice na jeden z dwóch tematów:

 

1.       Mój zawód na globalnym rynku pracy

2.       Szkoła zawodowa – lubię to!

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół zawodowych (w tym techników i szkół branżowych). Autorem filmu może być również grupa uczniów.

 

Przewidziano nagrody rzeczowe w konkursie o łącznej wartości 2 000 PLN.

 

Czekamy na zgłoszenia do dnia 15.10.2017, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.11.2017.

 

Konkurs realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach umowy grantowej zawartej z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego (European Centre for the Development of Vocational Training, zwanego dalej Cedefop). IBE w ramach tej umowy pełni rolę partnera sieci ReferNet. Jest to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Zadaniem sieci ReferNet jest obok gromadzenia informacji na temat roli, struktury i systemu zarządzania VET również wspieranie działalności Cedefop w upowszechnianiu informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym w krajach będących członkami sieci.

 

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie ReferNet Polska: http://refernet.ibe.edu.pl/index.php/aktualnosci/65-konkurs-promujacy-ksztalcenie-zawodowe

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

refernet-konkurs_resize-height_wm-br.jpg


bottom

Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej