top
logo

Praca w ZS 37

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

Certyfikaty

misja-ksiazka2.jpgKONKURS "MISJA - KSIĄŻKA!"
Fundacja Nowoczesna Polska oraz Ridero IT Publishing zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu "Misja - książka!" - ogólnopolskiego turnieju literackiego, w którym kilkuosobowe zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych współzawodniczą ze sobą w tworzeniu własnej książki!

 

misja-ksiazka2_resize-height_wm-br.jpg

Młodzi autorzy, z pomocą i wsparciem nauczyciela - opiekuna drużyny, piszą opowiadania i projektują książkę od pierwszej do ostatniej strony w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero.

Konkurs ma na celu:
- rozwijanie kreatywności i talentów literackich;
- wzbudzenie zainteresowania procesem powstawania książki;
- zachęcanie do pracy zespołowej.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiej Izby Książki. Patronat nad turniejem objął również Instytut Książki.

„Misja – książka!” ma na celu pokazanie młodzieży, że dzięki nowoczesnej technologii komputerowej, pisanie, czytanie i wspólne tworzenie znacznie wykracza poza schemat kartki i długopisu. Założeniem projektu jest kształtowanie umiejętności twórczego myślenia oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodych ludzi, dając im możliwość przekazania własnego punktu widzenia oraz wyrażenia swoich uczuć i emocji.

Uczestnikami drugiej edycji konkursu mogą być uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, a także młodzi czytelnicy bibliotek publicznych oraz uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Rejestracja uczestników i zgłaszanie prac konkursowych trwa do 1 grudnia 2017 roku. Formularz rejestracyjny, regulamin oraz harmonogram konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://ridero.eu/pl/contest/konkurs2017/

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biblioteki ZS 37 lub do p. wicedyrektora - p. Michała Polaka.


SZCZEGÓŁY KONKURSU:


1. Piszemy książkę

Uczniowie jednej szkoły, pod opieką zaangażowanego w „misję” nauczyciela, piszą autorski zbiór opowiadań i tworzą z niego prawdziwą książkę w Inteligentnym Systemie Wydawniczym Ridero.

Projekt ma na celu pokazanie młodym ludziom, że dzięki nowoczesnej technologii komputerowej, pisanie, czytanie i wspólne tworzenie znacznie wykracza poza schemat kartki i długopisu. Założeniem konkursu jest kształtowanie umiejętności twórczego myślenia oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodych ludzi, dając im możliwość przekazania własnego punktu widzenia oraz wyrażenia swoich uczuć i emocji.


2. Uczestnicy

Jeden zespół może liczyć od 3 do 10 uczniów tej samej szkoły. Każdy uczestnik turnieju jest zaangażowany w twórczy proces tworzenia książki — pisze jedno opowiadanie lub tworzy ilustracje.


3. Opiekun drużyny

Uczniowie tworzą książkę pod okiem nauczyciela, który zarówno reprezentuje swoją drużynę, jak i czuwa nad procesem przygotowania zbioru opowiadań. Uwaga! To nauczyciel dokonuje rejestracji uczestnictwa szkoły w turnieju oraz zgłasza gotową książkę na stronie konkursowej.


4. Temat przewodni

Obowiązkowym motywem przewodnim tegorocznego konkursu Misja — książka! jest DOM. Dom rozumiany nie jako budynek, ale jako najbliższe nam miejsce, zarówno w sensie geograficznym, jak i emocjonalnym. Nasze miasto, podwórko, dzika puszcza w krainie fantasy, ruiny nawiedzonego zamku w horrorze, może nawet tylko samo łóżko, do którego uciekamy pod kocem przed światem?
Porady jurorów konkursu:
„Nie nastawiajcie się na obowiązkowe pisanie sentymentalnych opowiadań o „małej ojczyźnie”. Ten DOM może (a być może nawet powinien!) pojawiać się zaledwie jako wzmianka: tło akcji horroru lub humoreski, niemalże unicestwione miejsce w dalekiej przyszłości, puszcza pełna magii, żart wygłoszony przez bohatera w dialogu… Jury będzie oceniać literacką jakość opowiadań i edytorską sprawność drużyny, a nie ślepą wierność motywowi przewodniemu. Nie idźcie więc na łatwiznę! Ukryjcie DOM w podtekstach i każcie nam go szukać z lupą w ręku, zamiast bombardować nas tym motywem od pierwszego zdania.”


5. Utworzenie książki — krok po kroku

Opowiadania powinny być przygotowane w formacie elektronicznym, a następnie zapisane w jednym dokumencie tekstowym (np.: *.doc, *.docx, *.txt, *.odt itp.) i wprowadzone do Inteligentnego Systemu Wydawniczego Ridero, w którym tworzy się profesjonalną książkę. Podczas tworzenia książki w systemie Ridero każde opowiadanie należy oznaczyć jako odrębny rozdział książki.


6. Profesjonalna publikacja

Inteligentny System Wydawniczy Ridero umożliwia automatyczny skład książki do formatu A5 oraz oferuje szeroki wybór szablonów i stylów tekstu. Dzięki Ridero autorzy szybko i łatwo tworzą profesjonalną publikację. Uczestnicy konkursu mogą wzbogacić swój zbiór opowiadań autorskimi ilustracjami lub innymi plikami graficznymi, a także samodzielnie zaprojektować okładkę lub skorzystać z gotowych szablonów Ridero.


7. Książka konkursowa

Książka zgłoszona na konkurs powinna składać się z 3 do 10 opowiadań napisanych w języku polskim. Objętość całego zbioru może wynosić od 5 400 do 180 000 znaków ze spacjami. Nie ma natomiast ograniczeń dotyczących liczby znaków w jednym opowiadaniu. W zbiorze można zamieścić do 50 elementów graficznych. Gotowa książka musi spełniać warunki jej przygotowania w systemie Ridero. Szczegółowe informacje znajdują się tu: ridero.eu/pl/faq/
Jeden lub kilku członków drużyny może być współautorem opowiadań w zgłoszonej do konkursu książce, jednakże tylko opowiadania napisanie indywidualnie (czyli nie współautorskie) mogą zdobyć Nagrodę Specjalną. Każdy uczestnik zespołu może być autorem maksymalnie dwóch opowiadań. Opowiadania zamieszczone w zbiorze mnie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, a dane opowiadanie może pojawiać się tylko w jednym zbiorze, zgłoszonym do udziału w turnieju literackim Misja — książka!


8. Drużyny i ich opiekunowie

Jeden nauczyciel może opiekować się jednocześnie kilkoma zespołami pisarskimi, jednakże każdy zespół może mieć tylko jednego opiekuna. Każdy uczestnik zespołu może być autorem maksymalnie dwóch opowiadań.
Członkowie drużyny muszą być uczniami z tej samej grupy wiekowej i tej samej szkoły (ale niekoniecznie klasy) lub uczestnikami jednego Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki albo czytelnikami jednej biblioteki publicznej.


9. Etapy konkursu

Gotowe zbiory opowiadań można zgłaszać od 2 października 2017 do 1 grudnia 2017. Pierwszym etapem wyłaniania laureatów jest otwarte głosowanie internautów na stronie konkursu. Można oddać jeden głos na jedną książkę. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania poprawności oddanych głosów i wykluczenia tych, które naruszają zasady głosowania w konkursie „Misja - książka!”. Zasady głosowania: ridero.eu/pl/faq/?p=395
Podczas drugiego etapu turnieju literackiego spośród 50 prac z największą liczbą głosów (po 25 zbiorów z obu grup wiekowych), 5-osobowe Jury, złożone ze znawców literatury i rynku wydawniczego, wyłoni zwycięzców. Ponadto każdy członek Jury nagrodzi jedno, wybrane przez siebie, opowiadanie


10. Laureaci

Spośród 50 książek wyłonionych na etapie głosowania internautów (25 z każdej grupy wiekowej) Jury wybierze laureatów w dwóch osobnych grupach wiekowych:

Kategoria Główna – najwyżej oceniony zbiór opowiadań

I miejsce – laur Złotego Pióra;

II miejsce – laur Srebrnego Pióra;

III miejsce – laur Brązowego Pióra.

Nagroda Specjalna: 5 najlepszych opowiadań, wybranych indywidualnie przez poszczególnych członków Jury.


11. Nagrody

Jury przyzna nagrody o łącznej wartości co najmniej 10 000 zł. Oprócz pucharów dla zwycięskich drużyn, będą to gadżety elektroniczne dla każdego laureata. Ponadto książki 6 drużyn, które zajęły od pierwszego do trzeciego miejsca w obu kategoriach wiekowych, zostaną wydane w formie drukowanej i przesłane laureatom.


12. Działaj!

Konkurs: Misja - książka! daje nie tylko możliwość zdobycia cennych nagród, ale również stwarza niebywałą okazję do poznania procesu powstawania książki i zdobycia nowych umiejętności — kreatywnego pisania oraz pracy zespołowej. Zbierz drużynę i zgłoś się do konkursu już teraz!


bottom

Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej