top
logo

Praca w ZS 37

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

Certyfikaty

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

wykszatacenie_praca.png 

  Jest to proces, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi-uczniowi w wyborze kierunku dalszego kształcenia lub zawodu. Dzięki współpracy uczeń lepiej poznaje siebie, swoje zainteresowania i preferencje, mocne strony i ograniczenia np. związane ze stanem zdrowia, aby dokonać realnego, zgodnego z potrzebami i możliwościami wyboru zawodu.

Korzyści płynące z korzystania z doradztwa to możliwości:

  • określenia swoich kompetencji i zainteresowań,
  • wyboru lub zmiany zawodu, kierunku kształcenia się
  • zaplanowania ścieżki zawodowej,
  • uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
  • zaplanowania rozwoju zawodowego.

Konsultacje indywidualne:

psycholog szkolna mgr Anna Trusewicz, p. 205 termin do ustalenia

pedagog szkolna mgr Teresa Zaręba, p. 204, stały dyżur wtorek 15.15-16.15

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ul. Mińska 1/3, mgr Agnieszka Wesołowska termin do ustalenia


bottom

Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej