top
logo

Praca w ZS 37

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

Certyfikaty

 

Maturzysto!


Matura - ważne terminy:

6 maja 2019 r. (poniedziałek), godz. 9.00 - język polski, część pisemna poziom podstawowy - czas trwania 170 minut.
7 maja 2019 r. (wtorek), godz. 9.00 - matematyka, część pisemna poziom podstawowy - czas trwania 170 minut.
8 maja 2019 r. (środa), godz. 9.00 - język angielski, część pisemna poziom podstawowy - czas trwania 120 minut.

Część ustna egzaminu maturalnego - od 9 do 25 maja przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 4 lipca 2019 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 4 lipca 2019 r.).

 4 lipca 2019 r. - wyniki egzaminu maturalnego
20-21 sierpnia 2019 r. - egzamin maturalny poprawkowy

 

Szczegółowe informacje na stronach:

Centralnej Komisji Egzaminecyjnej   www.cke.edu.pl 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie   www.oke.edu.pl    


bottom

Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej