top
logo

Praca w ZS 37

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

Certyfikaty

 Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie.

„Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

 

 

TERMINY  EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO  KWALIFIKACJE W  ZAWODZIE W SESJI ZIMOWEJ

Egzamin pisemny z kwalifikacji E.10, E.14, E.15 i E.16: 10 stycznia 2019 r. (czwartek).

Egzamin praktyczny z kwalifikacji E.10, E.14, E.15 i E.16: od 12 stycznia do 13 lutego 2019 r.

 

Egzamin pisemny z kwalifikacji w zawodzie: E.10, E.14, E.15, E.16: styczeń - luty 2019 r.

 

Egzamin praktyczny z kwalifikacji w zawodzie: E.10, E.14, E.15, E.16: styczeń - luty 2019 r.

 

 

 Termin złożenia deklaracji do egzaminu w sesji zimowej - 9 września 2018 r.

 

Listy imienne, z podziałem na poszczególne zmiany, zostaną udostępnione na tablicy w holu głównym miesiąc przed egzaminami /zgodnie z procedurami CKE/ OKE/.


Ogłoszenie wyników i przekazanie przez OKE dyplomów/świadectw do szkół – 22 marca 2019 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:: 22 marca 2019 r.).

 

 TERMINY  EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO  KWALIFIKACJE W  ZAWODZIE W SESJI LETNIEJ

Egzamin pisemny z kwalifikacji w zawodzie: E.01, E.02, E.09, E.12, E.13: czerwiec - lipiec 2019 r.

Egzamin pisemny z kwalifikacji w zawodzie: E.01, E.02, E.09, E.12, E.13: 18 czerwca 2019 r.

Egzamin praktyczny z kwalifikacji w zawodzie: E.01, E.02, E.09, E.12, E.13: czerwiec - lipiec 2019 r.

Egzamin praktyczny z kwalifikacji w zawodzie: E.01, E.02, E.09, E.12, E.13: 21 czerwca - 4 lipca 2019 r.

Ogłoszenie wyników i przekazanie przez OKE dyplomów/świadectw do szkół – 30 sierpnia 2019 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: wrzesień 2019 r.).

 

Termin złożenia deklaracji do egzaminu w sesji letniej - 24 stycznia 2019 r.

 

DEKLARACJĘ WYPEŁNIAMY KOMPUTEROWO I DOPIERO WYPEŁNIONĄ DRUKUJEMY /TYLKO PODPISUJEMY RĘCZNIE/ !!!

 

Technik teleinformatyk: 

- kwalifikacja E.15 - Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

                           -  deklaracja przystąpienia do egzaminu

 

- kwalifikacja E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

                        

- kwalifikacja E.16 - Montaż i eksploatacja sieci rozległych

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

 

Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu technik teleinformatyk

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

 

 

 

 

 

kwalifikacja E.15

 

sesja zimowa

 

kwalifikacja E.13

 

sesja letnia

 

kwalifikacja E.16

 

sesja zimowa

 

 

 

Technik informatyk: 

- kwalifikacja E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

                         

- kwalifikacja E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

                        

- kwalifikacja E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

                         

Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu technik informatyk

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

 

 

 

 

kwalifikacja E.12

 

sesja letnia

 

 

 

kwalifikacja E.13

 

sesja letnia

 

kwalifikacja E.14

 

sesja zimowa

 

 

 

Technik telekomunikacji: 

- kwalifikacja E.02 - Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

                      

- kwalifikacja E.09 - Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

                        

- kwalifikacja E.10 - Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

                         

Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu technik telekomunikacji

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

 

 

 

 

kwalifikacja E.02

 

sesja letnia

 

 

 

kwalifikacja E.09

 

sesja letnia

 

kwalifikacja E.10

 

sesja zimowa

 

 

 

 

 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych:

- kwalifikacja E.01 - Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

                           - deklaracja przystąpienia do egzaminu

- kwalifikacja E.02 - Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

                           -deklaracja przystąpienia do egzaminu

Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

klasa I

klasa II

klasa III

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

 

 

 

 

kwalifikacja E.01

 

sesja letnia

 

 

 

kwalifikacja E.02

 

sesja letnia

 

 

 

szczegółowe informacje dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na stronach:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   www.cke.edu.pl 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie   www.oke.edu.pl    


bottom

Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej