top
logo

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

Certyfikaty

Technikum Łączności im. prof. dra. inż. Janusza Groszkowskiego

 

Kształcimy w zawodach:

- technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej - NOWY ZAWÓD

- technik informatyk,

- technik teleinformatyk,

- technik telekomunikacji,

Warto się uczyć w naszym Technikum, ponieważ:

- nasza szkoła podpisała umowy z liczącymi się na rynku firmami: Teltech, Instom, 4. Rejonem Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, które gwarantują naszym uczniom praktyki oraz zatrudnienie po ukończeniu szkoły, zaliczeniu praktyk oraz zdaniu egzaminu zawodowego,

 

-  szkoła ma znakomicie wyposażoną bazę dydaktyczną, w szkole działa ogólnodostępne Wi-Fi, sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, m.in. tablice interaktywne, rzutniki

 

- na bazę do kształcenia zawodowego składa się:

  • 13 pracowni komputerowych i sieciowych /aktualnie powstaje pracownia rozległych sieci teleinformatycznych/,

  • 9 pracowni specjalistycznych: telekomunikacyjnych /np. z centralami abonenckimi firmy Slican/, elektronicznych, teleinformatycznych,

  • pracownia wielofunkcyjna - urządzeń techniki komputerowej

  • jesteśmy jedyną szkołą w Warszawie, która posiada pracownię światłowodową

 

- pracownie komputerowe wyposażone są m.in. w:

  • serwerowe systemy operacyjne WS2008, WS2012, SUSE Linux,

  • aplikacje do tworzenia stron internetowych: Joomla 2.5, WordPress, Expression Web,

  • program do śledzenia pakietów IP Wireshark, symulator sieci Cisco PacketTracer,

  • wirtualną centralę abonencką firmy Unify,

  • urządzenia sieciowe CISCO, TP-Link,

  • switche i routery MikroTik.

 

- nasze Technikum jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, przeprowadzającym egzamniny w kwalifikacjach: E.2, E.9, E.10, E.12, E.13, E.14, E.15 i E.16

 

cisco_logo_large.jpg- Technikum Łączności posiada status Akademii Cisco w ramach Cisco Networking Academy pod patronatem Academy Support Center przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ramach Akademii prowadzone są bezpłatne kursy w zakresie IT Essentials: PC Hardware and Software oraz CCNA Routing & Switching. Kursy te ukończyło (do stycznia 2017 r.) 358 uczniów uzyskując certyfikaty umożliwiające im dalszy rozwój zawodowy i wyróżnienie się na rynku pracy,
 

- dla uczniów klas starszych prowadzony jest kurs CCNA Routing & Switching. Certyfikat ten potwierdza wiedzę potrzebną do instalacji i weryfikacji sieci komputerowych wyposażonych w podstawowe urządzenia sieciowe, wiedzę związaną z ochroną sieci wykorzystujących różne rodzaje medium transmisyjnego z transmisją bezprzewodową włącznie,

 

- w marcu 2014 roku nasza Akademia CISCO otrzymała prestiżowe wyróżnienie Akademickiego Programu Doskonałości. Wyróżnienie za osiągnięcie doskonałości w nauczaniu programu. Nasza Akademia została uznana za najlepszego "dostawcę" programu IT Essentials w regionie (region to Europa Centralna, Rosja i kraje byłego Związku Radzieckiego),

 

- nauczyciel posiadający certyfikat CompTIA Network Plus (międzynarodowy certyfikat potwierdzający profesjonalne umiejętności w zakresie technologii sieci komputerowych) prowadzi zajęcia z uczniami wybitnie zdolnymi przygotowując ich do zdania egzaminu i uzyskania powyższego certyfikatu. Materiały, kurs oraz egzaminy prowadzone są w języku angielskim,

 

- Technikum Łączności jest certyfikowanym Laboratorium ECDL. W szkole pracuje czterech nauczycieli posiadających statut Egzaminatorów ECDL Core. Uczniowie po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów końcowych uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych potwierdzający ich umiejętności w zakresie korzystania z komputera w pracy zawodowej i w życiu codziennym,

 

- uczniowie ostatnich klas Technikum mają możliwość odbycia w szkole kursu, prowadzonego przez wykładowcę ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, mającego na celu przygotowanie ich do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV,

 

- najlepsi uczniowie mają możliwość otrzymania stypendium Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Prezesa Rady Ministrów

 

 


bottom

Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej