top
logo

Praca w ZS 37

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

Certyfikaty

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 55

 

Kształcimy w zawodzie:

- monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

 

 Ramowy plan nauczania

 

Warto się uczyć w Zasadniczej Szkole Zawodowej, ponieważ:

- nasza szkoła podpisała umowę z liczącą się na rynku firmą Teltech, która gwarantuje naszym uczniom praktyki oraz zatrudnienie po ukończeniu szkoły, zaliczeniu praktyk oraz zdaniu egzaminu zawodowego,

- zajęcia z praktycznej nauki zawodu nasi uczniowie odbywają pod okiem specjalistów w znakomicie wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego,

-  monter jest zawodem rozwojowym, rynek pracy potrzebuje specjalistów wykształconych w tym kierunku.

 

 

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 

    • E.01. Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych.
    • E.02. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych.

 

i ukończeniu szkoły zawodowej zdobywa wykształcenie zawodowe.

 

 

Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

 

klasa I

klasa II

klasa III

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

 

 

 

 

kwalifikacja E.01

 

sesja letnia

 

 

 

kwalifikacja E.02

 

sesja letnia

 


bottom

Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej